2e korte ALV op 26-2 te Utrecht

2e korte Algemene Ledenvergadering: bij de ALV van 15/2 hebben de leden bij meerderheid ingestemd met de wijzigingenin de statuten van VTN en het gewijzigde Huishoudelijk Reglement. Een klein aantal tekstuele wijzigingen in beide documenten zal op basis van opmerkingen uit de ALV worden verwerkt.
Om nu bij de notaris de definitieve versie van de statuten te kunnen laten passeren en ingeschreven in het verenigingsregister van de KvK is het een wettelijke plicht dat driekwart van de leden moeten instemmen met de wijziging, evenals met het gewijzigde huishoudelijk reglement. Het is onhaalbaar om zoveel leden bij de ALV te rekruteren. Dat kunnen we oplossen door op korte termijn een 2e ALV uit te schrijven met één agendapunt: vaststellen statutenwijziging van VTN. Een quorum van ¾ van de leden is dan niet meer nodig.
Daarom schrijft het bestuur van VTN een tweede ALV uit. Hierbij de uitnodiging:

26 februari 2020 een 2e ALV van VTN. Locatie “Bistro Centraal’’ in Utrecht. Aanvang 14:00u.
De locatie is boven de aankomsthal van Utrecht CS gesitueerd. Direct na de uitgangspoortjes,
uitgang centrum, direct linksaf is de ingang.
De agenda luidt:
1. Opening/mededelingen
2. Vaststellen gewijzigde statuten en Huishoudelijk Reglement van VTN
3. Rondvraag
4. Sluiting
Heeft u belangstelling de ALV bij te wonen, stuur dan een mail naar:
info@toonkunstnederland.nl