Advies dirigenttarieven 2020

Koornetwerk brengt ieder jaar een advies uit over het uurtarief in de opdrachtovereenkomst met koordirigenten voor repetities en concerten. Koorbestuur en dirigent zijn hierbij in alle gevallen vrij om hun onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen.
Uitgangspunt is de opleiding van de dirigent: grootte van het koor, leeftijd, ervaringsjaren, gevolgde cursussen of masterclasses zijn buiten beschouwing gelaten. In deze tarieven voor 2020 per repetitie-uur is een vergoeding voor de voorbereiding inbegrepen. 
De gegevens kun je vinden op de site van Koornetwerk.

Naar een meer hedendaagse methode
In 2019 is de breed samengestelde ‘Commissie Herijking Adviestarieven Dirigenten’ gestart. Deze werkt aan een meer hedendaagse methode voor adviestarifering. De nieuwe Adviestarieven Dirigenten zullen na besluitvorming actief kunnen worden vanaf 2021.