Advies en scholing

Kwaliteit moet je onderhouden. Daarbij ondersteunt de VTN haar leden met advies en scholing. Om de kwaliteit van het koor op peil te houden en te verbeteren, en om uw koor verder te brengen.

De Muziekcommissie speelt daarin een belangrijke rol. Die adviseert de besturen van de VTN en de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT) op muziekinhoudelijk gebied.

Lees meer over: