Kooradvies

Elk koor dat zichzelf respecteert wil zijn kwaliteit hoog houden en zo nodig verbeteren. De muziekcommissie van de VTN helpt daar enthousiast bij. Koren die hogerop willen, kunnen advies vragen hoe dat aan te pakken. Een adviesbezoek van een van de leden van de muziekcommissie en een verslag daarover geven richting voor de toekomst.

Adviesbezoek

Koren die hun prestatie willen verbeteren, vragen bij het verenigingsbureau van de VTN een adviesgesprek aan. Dat is voor aangesloten koren bij de VTN gratis. Zij kunnen gebruik maken van de Regeling Advisering Koren. Een van de leden van de muziekcommissie brengt vervolgens het betreffende koor een bezoek en gaat met bestuur en dirigent in gesprek. Onderwerpen van het adviesgesprek zijn onder meer de ontwikkeling van het koor, de actuele situatie en wensen voor de toekomst. Om een totaalbeeld van het koor te krijgen, wordt soms ook een gedeelte van de repetitie bijgewoond.
Hij maakt een verslag van het bezoek en geeft – uitgaande van de wensen en mogelijkheden – advies op welke manier het koor zijn kwaliteit kan verbeteren.

Koren die al eerder een adviesbezoek hebben gehad, kunnen een voortgangsgesprek aanvragen. Aanvragen van een adviesgesprek kan per e-mail naar info@toonkunstnederland.nl