Muziekcommissie

Voor advies op muziekinhoudelijk gebied doet het bestuur van de VTN een beroep op de muziekcommissie, waarin enkele professionele koordirigenten zitting hebben. De muziekcommissie spreekt zich onder meer uit over nieuwe lidmaatschappen, brengt adviesbezoeken aan koren en beoordeelt subsidieaanvragen.

Koren die zich willen aansluiten bij de VTN hebben kwaliteit. Dat is tenminste een van de voorwaarden om lid te worden. Om te beoordelen of een koor voldoet aan de voorwaarden, toetst de muziekcommissie de aanvraag. Leden van de muziekcommissie brengen adviesbezoeken aan aangesloten koren, en gaan op uitnodiging naar hun concerten.

De commissie ondersteunt niet alleen het bestuur van de VTN, maar ook dat van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Bijvoorbeeld over aanvragen van de A.C.G.-Vermeulen Premie voor bijzondere concertprogrammering. Organiseert de VTN evenementen, zoals workshops en studiedagen, dan neemt de muziekcommissie de muziekinhoudelijke onderdelen voor haar rekening.

De leden zijn:
Marion Bluthard
José Doodkorte
Danny Nooteboom
Leo Rijkaart