Adviezen

Alle diensten die VTN aan de leden verleent, worden beantwoord door contact op te nemen met het bureau van VTN (intake).
De bestuursleden behandelen uw vragen en nemen contact met u op.
Het team van VTN-adviseurs worden door het bestuur geraadpleegd als zij onvoldoende deskundig is, tenzij het bestuur zelf de deskundigheid bezit om de vraag goed te kunnen beantwoorden.
Hieronder de bereikbaarheid van VTN en de behandeling van vragen, verzoeken en adviezen aan VTN-leden.

1. Intake vraag/verzoek:

Bureausecretariaat VTN
t.a.v. Bianca van Dreumel
06-57667669
Contactformulier

2. Behandeling vraag/verzoek

Max de Boer, voorzitter

3. VTN-adviseurs

Organisatie van het koor

Bestuurswerk Algemeen
Max de Boer, voorzitter
Anthony van Gelder, PR
Sef Zwart, financiën

Adviseurs fondsenwerving
Volgspot, bureau voor cultureel ondernemerschap (Rob Geers/Marieke van Delft)

Sponsoring en ANBI-status
Anna Kesler, strategisch adviseur sponsoring

Adviseur koorbegeleiding-solisten/orkesten
Ad Murck- zelfstandig adviseur contracten/werving/bemiddeling

AVG/Privacyregeling
Gert Hendriks, zelfstandig adviseur

BUMA/Stemra
Medewerkers licenties BUMA/Stemra of via Koornetwerk Nederland (KNN)

FEMU
Medewerkers licenties FEMU of via Koornetwerk Nederland (KNN)

PR-Marketing
Pieter Maessen

Vormgeving/Drukwerk
Anthony van Gelder, zelfstandig adviseur publiciteit koren

Dagvoorzitter
Max de Boer, zelfstandig ervaringsdeskundige en uitvoerder interne communicatie amateurkoren

Ate Stam, voormalig beleidsadviseur en ervaren gespreksleider

Financiën
Sef Zwart, zelfstandig adviseur financiële zaken amateurkoren

Artistieke koorzaken

Leo Rijkaart en José Doodkorte
Onafhankelijke, zeer ervaren dirigenten, te raadplegen over diverse aspecten van het koor, zoals:

  • Koorscholing
  • Repertoirekeuze
  • Programmering
  • Dirigenten
  • Repetities/concerten/buitenlandse reizen
  • Solisten/begeleiders
  • Audities koorleden/solisten
  • Ledenwerving
  • Deelonderzoek of integraal kwaliteitsonderzoek van het koor