Artiestenverloning

Een koor dat wil optreden met betaalde koorzangers, solisten of instrumentalisten sluit een contract met hen af. Het koor gaat daarmee in feite een fictief dienstverband aan, wordt ‘werkgever’ en is wettelijke verplicht belasting en sociale lasten af te dragen.

Verplichtingen werkgever

Het contracteren van een betaalde zanger of musicus brengt een aantal verplichtingen met zich mee voor het koor als werkgever die voor de meeste koorbestuurders geen gesneden koek zijn. Om u als lid hierbij te helpen heeft de VTN de volgende richtlijnen opgesteld.

Voor uitvoerend artiesten (musici, acteurs, et cetera) geldt in Nederland al meer dan vijftig jaar de zogeheten artiestenregeling. Deze komt er kortgezegd op neer dat artiesten, gedurende hun optreden, als werknemer in dienst zijn bij hun opdrachtgever. Deze opdrachtgever is dus hun werkgever, en moet in verband daarmee een loonadministratie voeren en loonbelasting en premies afdragen over het loon van de artiesten.

Daarop zijn twee uitzonderingen mogelijk:
a) de gage wordt uitbetaald aan een bandleider/artiestenbureau/impresariaat o.i.d. met een inhoudingsplichtigenverklaring
b) de gage wordt uitbetaald aan één of meer artiesten die in het bezit zijn van een Verklaring Arbeidsrelatie, waaruit blijkt dat de belastingdienst hun inkomsten uit muziek aanmerkt als winst uit onderneming (VAR-wuo).
Deze VAR-wuo is (sinds 2005) de opvolger van de zogeheten zelfstandigheidsverklaring artiesten, die dezelfde functie had. Artiesten kunnen deze VAR-wuo aanvragen bij de belastingdienst, waarbij aan de hand van een vragenlijst moet blijken of de artiest zijn/haar werkzaamheden naar het oordeel van de belastingdienst alszelfstandig ondernemer uitoefent. Niet elke VAR is een VAR-wuo: daarnaast komt met name de VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden) veelvuldig voor, maar die is in dit verband volstrekt waardeloos.
Heeft een artiest een geldige VAR-wuo, dan mag hij of zij – mits er bovendien een kopie van zijn/haar paspoort of ID-bewijs bij de opdrachtgever wordt ingeleverd – de gage voor een optreden bruto incasseren. De artiest is in dat geval zelf verantwoordelijk voor de afdracht van belastingen en eventuele verzekeringspremies. Over de gage berekent de artiest normaalgesproken bovendien BTW aan de opdrachtgever.

Heeft een artiest daarentegen geen geldige VAR-wuo dan moet de gage door de opdrachtgever‘verloond’ worden. Het uit te betalen bedrag wordt beschouwd als nettoloon, en de opdrachtgever is daarover aan de belastingdienst loonbelasting en premies voor de sociale verzekeringen verschuldigd.

Kunstenaars Contract Bureau

Het Kunstenaars Contract Bureau biedt hier uitkomst. Daar kunnen koren hun contracten met professionele zangers laten opmaken en alle administratie eromheen laten regelen. Ook voor juridische dienstverlening kunt u er terecht. Bijvoorbeeld als er een probleem is met het contracteren van musici.

Buitengewoon lidmaatschap

Via de VTN kan uw koor buitengewoon lid worden van de KCZB en zo gebruik maken van de diensten van het contractbureau. U betaalt voor dit buitengewoon lidmaatschap € 360,00. Zegt een koor het buitengewoon lidmaatschap op, dan kan het niet eerder dan na drie jaar weer opnieuw buitengewoon lid worden.

 Vrijstelling heffing loonbelasting buitenlandse artiesten (v1.0-2011)

Info van website: www.taxman.nu

Op grond van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001 (tekst 2007) Vastgesteld op 20 december 2000, nr. WDB 2000/955M, zoals laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 12 december 2006, nr. DB2006/658M (Stcrt. 27 december 2006, nr. 251).

Wel vrijstelling loonbelasting individuele buitenlandse artiesten
Vanaf 1 januari 2007 vervalt de heffing loonbelasting voor artiesten die woonachtig zijn op de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten ter voorkoming van dubbele belasting. In totaal gaat het hierbij om 82 landen (zie de lijst hieronder).

Wel vrijstelling
loonbelasting buitenlandse gezelschappen
Ook vrijgesteld zijn buitenlandse gezelschappen die in Nederland optreden en waarvan 70% of meer van de leden op de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba woont of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten om dubbele belasting te voorkomen.

In Nederland wonende leden van een buitenlands gezelschap waarvan ten minste 70% van de leden woont op de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba of in een verdragsland geldt dat zij hun inkomsten gewoon moeten opgeven in hun aangifte inkomstenbelasting.

Geen vrijstelling loonbelasting buitenlandse artiesten en gezelschappen
Voor inwoners van andere landen moet nog steeds 20% Loonbelasting worden ingehouden op de bruto gage (dat is 25% bovenop de netto gage). Artiesten uit deze andere landen kunnen nog wel gebruik maken van de Kleine Vergoedings Regeling (KVR) of van de Kosten Vergoedings Beschikking (KVB). Met de KVR en de KVB kunnen deze artiesten het bedrag waarover loonbelasting wordt geheven (de grondslag) verlagen, zodat minder belasting hoeft te worden ingehouden. Ook kunnen buitenlandse artiesten als vanouds via een Nederlandse aangifte Inkomstenbelasting teveel ingehouden loonbelasting terugvragen.

Bewijsstukken voor de vrijstelling loonbelasting

Individuele artiesten
Individuele buitenlandse artiesten moeten het bewijs van hun woonplaats in een verdragsland, Aruba of de Nederlandse Antillen leveren door naam, adres, woonplaats, land en een paspoortkopie te verstrekken aan de organisator van het Nederlandse optreden.

Gezelschappen
Een gezelschap van buitenlandse artiesten kan op twee manieren bewijzen dat haar leden woonachtig zijn in een verdragsland, de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba:

Methode 1.
Door paspoortkopieën van tenminste het merendeel (meer dan 50%) van de leden van het gezelschap te verstrekken aan de organisator van het Nederlandse optreden.

of

Methode 2.
Door de volgende 4 documenten te verstrekken aan de organisator van het Nederlandse optreden
a. een paspoortkopie van de leider/vertegenwoordiger van het gezelschap,
b. een schriftelijke verklaring dat de leden van het gezelschap hoofdzakelijk (voor meer dan 70%) woonachtig zijn in een verdragsland, de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba,
c. een schriftelijke overeenkomst met het gezelschap, met een adres in een verdragsland, de Nederlandse Antillen of Aruba,
d. een bewijs van betaling van de gage naar een bankrekening in een verdragsland, (voormalige) de Nederlandse Antillen of Aruba.

Verdragslanden voorkoming dubbele belasting (per 1 januari 2014)

01 Albanië
02 Panama
03 Argentinië
04 Armenië
05 Saoedi-Arabie
06 Australië
07 Bangladesh
08 Belarus (Wit-Rusland)
09 België
10 Bosnië-Herzegovina
11 Brazilië
12 Bulgarije
13 Canada
14 China
15 Denemarken
16 Duitsland
17 Egypte
18 Estland
19 Filippijnen
20 Finland
21 Frankrijk
22 Georgië
23 Griekenland
24 Groot-Brittannië
25 Hongarije
26 Ierland
27 IJsland
28 India
29 Indonesië
30 Israël
31 Italië
32 Japan
33 Kazachstan
34 Koeweit
35 Kroatië
36 Kirgizië
37 Letland
38 Litouwen
39 Luxemburg
40 Macedonië
41 Maleisië
42 Malta
43 Marokko
44 Mexico
45 Moldavië
46 Mongolië (verdrag beeindigd per 1 januari 2014)
47 Montenegro
48 Nieuw-Zeeland
49 Nigeria
50 Noorwegen
51 Oeganda
52 Oekraïne
53 Oezbekistan
54 Oostenrijk
55 Pakistan
56 Polen
57 Portugal
58 Roemenië
59 Rusland
60 Servië
61 Singapore
62 Slovenië
63 Slowakije
64 Spanje
65 Sri Lanka
66 Suriname
67 Taiwan
68 Tajikistan
69 Tsjechië
70 Thailand
71 Tunesië
72 Turkije
73 Turkmenistan
74 Venezuela
75 Verenigde Staten USA
76 Vietnam
77 Zambia
78 Zimbabwe
79 Zuid-Afrika
80 Zuid-Korea
81 Zweden
82 Zwitserland
83 Azerbeidjan
84 Barein
85 Barbados
86 Jordanie
87 Verenigde Arabische Emiraten
88 Ghana
89 Hong Kong
90 Qatar
91 Kosovo
92 Malawi (verdrag beeindigd per 1 januari 2014)
93 Oman
94 Ethiopie

Voormalige Nederlandse Antillen en Aruba:
95 Belastingregeling Koninkrijk (Aruba, Caracao, Sint Maarten)
96 BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

Voor het officiele overzicht van landen waarmee Nederland een belastingvedrag heeft gesloten klik hier >>