Belangrijk nieuws van VTN!

Beste  leden van VTN,

Een actueel bericht van VTN. Maanden is gewerkt aan het besluit van de ALV van 2019 het dienstenpakket van VTN in 2020 aanzienlijk uit te breiden. Bovendien starten we met het VTN-steunfonds. In deze nieuwsbrief meer hierover.

ALV

Een vooraankondiging van onze Algemene Ledenvergadering in 2020

Femu

Nadere informatie over het gegeven dat diverse koren (ook onze leden) benaderd zijn door de Femu, om een licentie van hen te nemen inzake het bezit van kopieën van bladmuziek waaruit u zingt.

Bestuur VTN

Max de Boer,
(wnd) voorzitter VTN

Voor het volledige document klik hier