Bestuurswijziging

In het bestuurssamenstelling van de VTN is het volgende gewijzigd:
Wil Botman heeft zijn voorzitterschap neergelegd. Hij is opgevolgd door Max de Boer, die de functie van waarnemend voorzitter vooralsnog combineert met die van secretaris. Sef Zwart en Anthony van Gelder blijven respectievelijk penningmeester en bestuurslid PR. Onze oproep u aan te melden voor een bestuurslidmaatschap blijft onverminderd van kracht.