Brief aan FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers)

De korenbonden, samenwerkend in de werkgroep FEMU-licentie van Koornetwerk Nederland, hebben een BRIEF geschreven aan de FEMU om te komen tot een effectieve regeling voor het gebruik van door uitgeverijen in de markt gezette koormuziek. Evenals FEMU zijn wij voor het terugdringen van illegaal gebruik van uitgegeven bladmuziek, maar biedt de huidige licentie-regeling van FEMU naar onze mening niet datgene waar in de koorwereld behoefte aan is. Als gevolg daarvan gaan de stappen op dit gebied moeizaam, en levert het muziekuitgeverijen en rechthebbenden niet op waar ze recht op hebben.