BUMA-rechten

Hoe zit het met auteursrechten?

De componist van een muziekstuk of (muziek)schrijvers krijgen een vergoeding als iemand hun werk gebruikt of openbaar maakt, hetzelfde geldt voor vertalers, bewerkers etc. Dit is bepaald in de Auteursweg. De BUMA int de vergoedingen waarop de aangesloten componisten en schrijvers recht hebben. Ook koren zijn een vergoeding schuldig als zij optreden, zij maken tenslotte muziek van een componist openbaar.

Via KoorNetwerk Nederland (KNN) heeft de VTN een contract gesloten met BUMA voor alle bij haar aangesloten koren, waardoor de uitvoeringsrechten collectief zijn afgekocht tegen een voordelig tarief. De BUMA-heffing wordt gelijk met de VTN-contributie geïnd.

BUMA (Bureau Muziek Auteursrecht)

De Nederlandse overheid heeft BUMA het exclusieve recht gegeven om namens de bij haar aangesloten leden het auteursrecht voor openbare uitvoeringen te incasseren. Iedereen die auteursrechtelijk beschermd werk uitvoert, heeft de wettelijke plicht om aangifte te doen van het repertoire dat men uitvoert en hiervoor het tarief te betalen dat BUMA voorschrijft.

Wij raden koren daarom aan om op al hun concert-aankondigingen (flyers, website, programmaboekje) te vermelden dat zij zijn aangesloten bij de VTN. Hiertoe is ook een VTN-logo te downloaden.

BUMA-heffing

De BUMA-heffing is verplicht voor uitvoeringen in Nederland. KNN onderhandelt over het bedrag voor haar leden – waaronder de VTN – en komt voor 2019 uit op een bedrag van € 3,05 per koorlid. Hiermee krijgen koren meer dan 30% korting op de heffing. Apart afrekenen met de BUMA kost aanzienlijk meer. Deze BUMA-heffing wordt door de VTN jaarlijks gelijk met de contributie geïnd.

De BUMA vraagt vanaf 2009 alle koren wat zij op hun programma hadden staan in het afgelopen jaar. Niet om een extra heffing op te leggen maar om een beeld te krijgen van wat er aan muziek wordt uitgevoerd. Het Verenigingsbureau levert daarvoor de adressen aan. Opgave is verplicht, voortkomend uit de collectieve afspraken die met BUMA zijn gemaakt.

Meer informatie over de BUMA vindt u op www.bumastemra.nl