Nieuwsbrief november verschenen

Recent is Nieuwsbrief nr. 12 verschenen. U wordt daarin o.a. bijgepraat over de Koornetwerkdag van KNN en er wordt vooruitgekeken naar het tweede eeuwfeest.

Notulen ALV VTN 11 juni 2022

Op 11 juni 2022 hield de VTN haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Door omstandigheden werd deze via Zoom gevoerd. U kunt hier de notulen lezen.

ALV 2022 op 11 juni via ZOOM

Om de reistijd voor een ALV te beperken en omdat omikron nog niet weg is, heeft het bestuur besloten de ALV in 2022 nogmaals online te houden via ZOOM. Datum: 18 juni, aanvang 10:30 uur. De bijbehorende stukken ontvangt u tijdig.