Amateurkoren mogen nog niet samen zingen

Zingen in groepsverband is verboden en daarom mogen amateurkoren nog niet samen zingen. Dat geldt voor repetities en concerten. Uitzonderingen zijn er voor kinderen tot 13 jaar (dit was voorheen 17 jaar) en voor professionele zangers en zangkoren: zij mogen wel in groepen zingen. Ook tijdens kerkdiensten mag gezongen blijven worden. Koornetwerk Nederland vindt dat … Lees meer…

Twee weken niet samen zingen, mogelijk langer

De aangescherpte maatregelen van het kabinet leiden tot een zangpauze van twee weken voor de koorwereld, zie hiervoor het bericht op de website van Koornetwerk Nederland. Omdat het kabinet iedereen oproept zoveel mogelijk thuis te blijven gaan onder meer de theaters, podia en andere culturele instellingen twee weken op slot. Amateurkunstbeoefening – zoals acteren, blazen, … Lees meer…

Nieuwe website met informatie over corona

De muzieksector heeft de website Virmus.nl in het leven geroepen waar wetenschappelijk onderbouwde informatie wordt gegeven over wat we weten en niet weten over de verspreidingsriciso’s van het coronavirus, in situaties waarin muziek wordt gemaakt. Het doel van de informatie is ondersteuning te bieden aan iedereen die zo corona-veilig mogelijk wil musiceren en daarbij wil … Lees meer…

Coronamonitor van het RIVM, d.d. 20 oktober 2020

Koren staan nog steeds goed in de wekelijkse coronamonitor van het RIVM. U kunt deze vinden op de website van KNN (Koornetwerk Nederland). Ook kunt u hier een wekelijkse update vinden van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.

Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector 30 juni 2020

Op 30 juni zijn door het RIVM aanvullende richtlijnen voor de koorsector gepubliceerd. Koornetwerk Nederland heeft ze hier samengevat. Er worden aanbevelingen gegeven inzake afstand, ventilatie en registratie, het gebruik van de repetitieruimte, alsmede de coördinatie en organisatie van repetities. Ook zouden uitvoeringen met publiek weer mogelijk moeten zijn, zowel in binnen- als buitenruimten. Zij … Lees meer…

Corona update 19 juni 2020

Koornetwerk Nederland, de koepelorganisatie waarvan VTN lid is, heeft op hun website een update geplaatst over de coronamaatregelen voor de koorwereld. Onwetendheid, onzekerheid en onduidelijkheid zorgen voor angst in en om de koorsector, waardoor de drempel om koren weer gecontroleerd op te laten starten onnodig groot is geworden. Duidelijkheid en perspectief voor de sector ontbreekt. … Lees meer…

Een ode aan alle koren en koorzangers

“Ik zing diep vanbinnen, al is alles stil…” Er is nog een hoop onduidelijk over de besmettingsrisico’s van koorzingen, waardoor de Nederlandse korenwereld nog steeds stilligt. Ook de leden van het Groot Omroepkoor missen het samen zingen ontzettend. Het Groot Omroepkoor en Radio Filharmonisch Orkest vroegen Vincent Cox en Vrouwkje Tuinman daarom een nieuw werk … Lees meer…

Update gevolgen corona-crisis

Hoe kan je koor weer gaan repeteren Koorleden ontmoeten elkaar graag live en zingen graag samen, maar nog altijd is niet duidelijk wanneer dat zou kunnen. En als het mag zal dat in een ‘1,5m samenleving’ zijn. Elke sector is gevraagd een protocol te maken, waarmee je weer aan de slag kan. Koornetwerk Nederland en LKCA zorgen dat … Lees meer…

Dienstenaanbod VTN uitgebreid

Zoals op de ALV van 2020 aangekondigd wordt vanaf 2020 het dienstenaanbod van VTN uitgebreid en bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van ons steunfonds. Het bestuur van VTN hoopt met de vernieuwde aanpak, die uiteengezet wordt in een BROCHURE, de aangesloten koren nog meer van dienst te zijn. In deze brochure vindt … Lees meer…