Corona update 19 juni 2020

Koornetwerk Nederland, de koepelorganisatie waarvan VTN lid is, heeft op hun website een update geplaatst over de coronamaatregelen voor de koorwereld. Onwetendheid, onzekerheid en onduidelijkheid zorgen voor angst in en om de koorsector, waardoor de drempel om koren weer gecontroleerd op te laten starten onnodig groot is geworden. Duidelijkheid en perspectief voor de sector ontbreekt. KNN heeft een protocol opgesteld en ingediend bij het Ministerie van OCW. Het protocol is opgesteld met ruime veiligheidsmarges en gaat naast het zingen over de diverse aspecten van een kooractiviteit.