Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector 30 juni 2020

Op 30 juni zijn door het RIVM aanvullende richtlijnen voor de koorsector gepubliceerd. Koornetwerk Nederland heeft ze hier samengevat. Er worden aanbevelingen gegeven inzake afstand, ventilatie en registratie, het gebruik van de repetitieruimte, alsmede de coördinatie en organisatie van repetities. Ook zouden uitvoeringen met publiek weer mogelijk moeten zijn, zowel in binnen- als buitenruimten. Zij het voor respectievelijk maximaal 100 en 250 bezoekers. Bij deze richtlijnen wordt aanbevolen creatief creatief na te denken over alternatieven en te respecteren dat er binnen het koor verschillen kunnen bestaan in opvattingen.