Subsidies

Kwaliteit moet je onderhouden en zo mogelijk verbeteren. De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT) biedt exclusief aan bij de VTN aangesloten koren mogelijkheden om zich (verder) te ontwikkelen.

De MBT beheert diverse fondsen en stichtingen, met de opbrengsten van enkele daarvan subsidieert ze koorscholing voor VTN-koren. Met de ACG Vermeulen-premie maakt ze voor een aantal koren jaarlijks een bijzondere concertprogrammering mogelijk.