Dienstenaanbod VTN uitgebreid

Zoals op de ALV van 2020 aangekondigd wordt vanaf 2020 het dienstenaanbod van VTN uitgebreid en bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van ons steunfonds. Het bestuur van VTN hoopt met de vernieuwde aanpak, die uiteengezet wordt in een BROCHURE, de aangesloten koren nog meer van dienst te zijn. In deze brochure vindt u ook een compleet overzicht van alle mogelijkheden voor ondersteuning die de VTN u kan bieden.