Fondsenwerving

Koren die een bijzonder concert of een speciale uitvoering willen geven, zullen voor de kosten daarvan ondersteuning nodig hebben. De sleutel tot succes bij fondsenwerving is een weloverwogen benadering van de juiste persoon of instelling. Hieronder volgen enkele tips.

Eigen profiel
Het kan goed zijn dat een mogelijke sponsor of subsidiegever uw koor helemaal niet kent. Maak dus van te voren een duidelijk profiel van uw koor. Leg uit waarom juist uw koor zo bijzonder is dat het een financiële of materiële bijdrage waard is. Vraagt u geld voor een bepaald project, beschrijf dat dan zo goed mogelijk. En probeer er aanknopingspunten voor sponsors in aan te geven.

Hoe vind je sponsors?
Maak gebruik van persoonlijke contacten. Vraag de leden van het koor of ze mensen/organisaties kennen die voor het koor interessant kunnen zijn.

Kennis vergaren
Verzamel informatie over de persoon of de organisatie aan wie u een bijdrage vraagt. Bekijk websites en win op andere manieren inlichtingen in. Volsta niet met een standaardbrief die u naar veel adressen tegelijk verstuurt.

Voordeel voor de sponsor
Geef een potentiële sponsor een streepje voor als hij een bijdrage toezegt. Bijvoorbeeld met toegangskaarten tegen gereduceerde prijzen. Of een naamsvermelding in het programmaboekje van uw uitvoering. Gaat het om een bijzonder project? Misschien is het dan voor de beoogde sponsor interessant om er relaties mee naar toe te nemen. Denk daarover na voordat u brieven gaat schrijven.

Persoonlijk adresseren
Als u een grote organisatie, bijvoorbeeld een bedrijf, om een bijdrage vraagt, informeer dan van tevoren wie er over sponsoring beslist en richt de brief aan hem of haar. Krijgt u vervolgens de kans uw verzoek mondeling toe te lichten, maak daar dan gebruik van.

Verantwoording
Leg na afloop van het project verantwoording af over wat u met de bijdrage hebt gedaan. Dan kunt u nog eens terugkomen. Vergeet niet alle betrokkenen (vrijwilligers, adverteerders, sponsors, fondsen etc.) te bedanken.