Gevolgen Corona-crisis voor de koorsector

Koornetwerk Nederland (KNN), de overkoepelende organisatie voor alle Nederlandse korenbonden, heeft de gevolgen van de Corona-crisis voor de korenwereld geïnventariseerd. De overheid heeft maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het Corona-virus. Deze (en wellicht nog in een later stadium te nemen) maatregelen hebben ook gevolgen voor de evenementen en andere activiteiten van uw koor. In de meest recente Nieuwsbrief kunt u lezen wat tot nu toe de consequenties zijn. Ook op de website van KNN kunt u nieuws hieromtrent vinden.