Hulpmiddelen voor toekomstbeleid van uw koor

Het bestuur van de VTN gaat initiatieven nemen om te komen tot hulpmiddelen voor de koren, die u als input kunt gebruiken voor het toekomstbeleid van uw koor. Dat betekent dat wij ons hiermee meer zullen richten op marketing aspecten zoals het werven van nieuwe leden, het trekken van publiek, training en doorstroming, repertoirekeus, locatiekeus, samenwerkingen en publiciteit. Wij gaan er hierbij van uit dat het aspect kwaliteit, zoals dat in voorgaande strategische plannen van de VTN een grote rol speelde, door de koren en hun dirigenten zelf het beste ter hand genomen kan worden voor zover daar behoefte aan is.

Wij denken aan hulpmiddelen rond de genoemde marketingaspecten als:

  • Een reader met ervaringsverhalen van de diverse categorie├źn koren die bij de VTN aangesloten zijn;
  • Een toolkit waarin de vormgeving en effectiviteit van verschillende beleidsinstrumenten voor uw koor beschreven worden;
  • Ronde tafel discussies met aangesloten koren over het beleid rond de hiervoor genoemde onderwerpen

Wij stellen voor deze hulpmiddelen te financieren uit het budget dat voor het jubileum evenement opgebouwd is. Om opdracht voor het ontwikkelen van deze hulpmiddelen te kunnen geven, zouden wij leden van toonkunstkoren willen uitnodigen om in een begeleidingscommissie mee te praten over de juiste benadering, over welke aspecten nuttig zijn om aan de orde te komen enz.

OPROEP:

Als uitvloeisel van 3 en 4 doen wij de volgende oproep:

Leden van VTN koren worden uitgenodigd zitting te nemen in de begeleidingscommissie voor het ontwikkelen van hulpmiddelen voor de koren op het gebied van marketing aspecten.

Doorlooptijd van dit project: 9 maanden

Graag uw reactie aan info@toonkunstnederland.nl