Nieuwe website met informatie over corona

De muzieksector heeft de website Virmus.nl in het leven geroepen waar wetenschappelijk onderbouwde informatie wordt gegeven over wat we weten en niet weten over de verspreidingsriciso’s van het coronavirus, in situaties waarin muziek wordt gemaakt. Het doel van de informatie is ondersteuning te bieden aan iedereen die zo corona-veilig mogelijk wil musiceren en daarbij wil uitgaan van wat wetenschappers wel of niet kunnen zeggen over de risico’s op verspreiding van het coronavirus. VirMus doet literatuuronderzoek naar de overdracht van het nieuwe coronavirus door blazers en zangers en richt zich hierbij op de beschikbare wetenschappelijke literatuur en volgt lopend onderzoek.