Nieuw: oorkonde voor jubilarissen!

Vanuit de VTN-koren is al een aantal keren de vraag opgeworpen of het mogelijk was jubilerende koorleden te eren met een aardige herinnering aan hun veeljarig koorlidmaatschap. In vroeger tijden werden, vanuit de MBT, voor dat doel medailles en horloges met inscriptie beschikbaar gesteld, maar dat soort onderscheidingen zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. … Lees meer…

Verslag Zoom-bijeenkomst VTN-leden in Coronatijd

Op zaterdag 20 februari jl. organiseerde het VTN-bestuur een online Zoom-bijeenkomst voor de leden van VTN. De bijeenkomst werd door 21 bestuursleden van VTN-koren bijgewoond, als speciale gast was uitgenodigd Erica Tervelde, coronamanager van Koornetwerk Nederland. Er is gesproken over wel of niet repeteren, wel of niet doorbetalen van dirigent en begeleider, zingen via Zoom, … Lees meer…