Bestuurswijziging

In het bestuurssamenstelling van de VTN is het volgende gewijzigd: Wil Botman heeft zijn voorzitterschap neergelegd. Hij is opgevolgd door Max de Boer, die de functie van voorzitter vooralsnog combineert met die van secretaris. Sef Zwart en Anthony van Gelder blijven respectievelijk penningmeester en bestuurslid PR. Onze oproep u aan te melden voor een bestuurslidmaatschap … Lees meer…

Hulpmiddelen voor toekomstbeleid van uw koor

Het bestuur van de VTN gaat initiatieven nemen om te komen tot hulpmiddelen voor de koren, die u als input kunt gebruiken voor het toekomstbeleid van uw koor. Dat betekent dat wij ons hiermee meer zullen richten op marketing aspecten zoals het werven van nieuwe leden, het trekken van publiek, training en doorstroming, repertoirekeus, locatiekeus, … Lees meer…

Informatie en Links

Via de tab LEDEN kunnen aangesloten VTN-koren inloggen op het intern deel van de website, dat uitsluitend toegankelijk is voor leden. Op dit deel zijn onder meer de nieuwsbrieven na te lezen die het bestuur 1x per 2 maanden verspreidt.