Speciale uitnodiging voor de nieuwste bestuursleden van onze lidkoren

Onze ledenvergadering heeft dit voorjaar het toekomstplan van de Vereniging Toonkunst Nederland vastgesteld. Het bestuur is begonnen met de uitvoering. Belangrijk onderdeel hiervan is de Toonkunst-Ideeëndag die we op 9 maart 2024 houden.   Op deze dag is iedereen van onze lidkoren welkom, maar we willen vooral de nieuwste bestuursleden van onze koren harte uitnodigen om … Lees meer…

Nieuwe contactgegevens VTN

Per 1 juli zijn het telefoonnummer en postadres van de VTN gewijzigd, zie onderstaand. NB In de laatste Nieuwsbrief staat niet het juiste telefoonnummer! VTN Bureau Telefoon: 06-57667669 (bereikbaar op dinsdagmorgen van 9-12 uur) Het emailadres blijft info@toonkunstnederland.nl

Nieuwsbrief juli 2023 verzonden

De VTN Nieuwsbrief is verzonden naar de leden. Met o.a. een terugblik op de Algemene Ledenvergadering VTN op 15 april 2023, een overzicht van termijnen voor aanvragen uit het VTN Steunfonds.

Algemene Ledenvergadering VTN 2023

Gelukkig kunnen we na drie jaar weer een Algemene Ledenvergadering houden waarbij we elkaar kunnen ontmoeten op een centrale plek in het land. Datum: ALV VTN 2023: zaterdag 15 april 2023. Locatie: De Winkel van Sinkel, Oudegracht 158, Utrecht Inloop 10:00 uur Aanvang 10:30 uur. Einde: 14:00 uur. De lunch krijgt u aangeboden door VTN. … Lees meer…

Nieuwsbrief februari verzonden

De Nieuwsbrief van februari is verzonden naar de leden. U vindt er artikelen over de Algemene Ledenvergadering op 15 april a.s., een onderzoek naar de meerwaarde van de VTN, de contributie over 2023 en meer.

Notulen ALV VTN 11 juni 2022

Op 11 juni 2022 hield de VTN haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Door omstandigheden werd deze via Zoom gevoerd. U kunt hier de notulen lezen.

ALV 2022 op 11 juni via ZOOM

Om de reistijd voor een ALV te beperken en omdat omikron nog niet weg is, heeft het bestuur besloten de ALV in 2022 nogmaals online te houden via ZOOM. Datum: 18 juni, aanvang 10:30 uur. De bijbehorende stukken ontvangt u tijdig.