Nieuwsbrief februari verzonden

De Nieuwsbrief van februari is verzonden naar de leden. U vindt er artikelen over de Algemene Ledenvergadering op 15 april a.s., een onderzoek naar de meerwaarde van de VTN, de contributie over 2023 en meer.