Nieuwsbrief november verschenen

Recent is Nieuwsbrief nr. 12 verschenen. U wordt daarin o.a. bijgepraat over de Koornetwerkdag van KNN en er wordt vooruitgekeken naar het tweede eeuwfeest.