Nieuwsbrieven

U kunt in de VTN-Nieuwsbrief van juli o.a. lezen over een te plannen seizoensopening voor VTN-leden en de start van het VTN-steunfonds.

Lees hier de Nieuwsbrief van Koornetwerk Nederland (KNN is de vertegenwoordiger van alle korenkoepels in Nederland voor overleg met overheid, instanties als de Buma/Stemra en activiteiten voor de korenkoepels). Meer koornieuws op hun website.