Nieuwsbrieven

In de VTN-Nieuwsbrief van maart o.a. een aankondiging van de Algemene Ledenvergadering op 10 april a.s. en een bericht over korting op de contributie.

Lees hier de Nieuwsbrief van Koornetwerk Nederland (KNN is de vertegenwoordiger van alle korenkoepels in Nederland voor overleg met overheid, instanties als de Buma/Stemra en activiteiten voor de korenkoepels).  Meer koornieuws op hun website.