Nieuwsbrieven

U kunt in de VTN-Nieuwsbrief van juni o.a. lezen over zingen in coronatijden, oorkondes en erepenningen voor koorzangers, het festival Leading Voices en hoe je een koor gesmeerd organiseert.

In de VTN-Nieuwsbrief van maart o.a. een aankondiging van de Algemene Ledenvergadering op 10 april a.s. en een bericht over korting op de contributie.

Lees hier de Nieuwsbrief van Koornetwerk Nederland (KNN is de vertegenwoordiger van alle korenkoepels in Nederland voor overleg met overheid, instanties als de Buma/Stemra en activiteiten voor de korenkoepels). Meer koornieuws op hun website.