Notulen ALV VTN 11 juni 2022

Op 11 juni 2022 hield de VTN haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Door omstandigheden werd deze via Zoom gevoerd. U kunt hier de notulen lezen.