Protocol koorsector per 28 november 2021

Met ingang van 28 november 2021 is kunst- en cultuurbeoefening alleen toegestaan tussen 5.00 en 17.00 uur. Daarnaast is zingen op 1,5 meter afstand weer verplicht, óók als het coronatoegangsbewijs (ctb) van toepassing is (en dat is het geval bij kunst- en cultuurbeoefening voor groepen van 18 jaar en ouder). Ook het dragen van mondkapjes is verplicht (óók als het ctb van toepassing is) wanneer mensen zich bewegen door de locatie van de repetitie of het concert.