Speciale uitnodiging voor de nieuwste bestuursleden van onze lidkoren

Onze ledenvergadering heeft dit voorjaar het toekomstplan van de Vereniging Toonkunst Nederland vastgesteld. Het bestuur is begonnen met de uitvoering. Belangrijk onderdeel hiervan is de Toonkunst-Ideeëndag die we op 9 maart 2024 houden.  

Op deze dag is iedereen van onze lidkoren welkom, maar we willen vooral de nieuwste bestuursleden van onze koren harte uitnodigen om kennis te maken met de wereld van Toonkunst. Daarom hebben we aan de besturen van onze koren gevraagd ons de namen door te geven de leden die sinds begin 2022 zijn toegetreden tot hun bestuur. Zo kunnen we deze mensen persoonlijk benaderen, want we stellen een programma samen dat vooral voor hen heel interessant zal zijn. Denk aan onderwerpen als ‘de kers op de taart van je concert’, repertoirekeuze, ‘alles uit je website halen’ en diverse juridische en financiële aspecten.

Wil je – als je dat nog niet gedaan hebt – de namen van die nieuwe bestuursleden doorgeven, of wil je iets anders weten over de Ideeëndag? Neem dan contact op met secretaris Ate Stam via secretaris@toonkunstnederland.nl of bel hem; zijn nummer is 06-55892332.