Subsidies

Kwaliteit moet je onderhouden en zo mogelijk verbeteren.

VTN-steunfonds

De VTN ontwikkelt op dit moment een steunfonds, dat in de loop van 2020 operationeel zal zijn. Binnenkort meer informatie op onze website.

MBT

De MBT beheert diverse fondsen en stichtingen, met de opbrengsten van enkele daarvan subsidieert ze koorscholing voor VTN-koren. Met de ACG Vermeulen-premie maakt ze voor een aantal koren jaarlijks een bijzondere concertprogrammering mogelijk. De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT) biedt exclusief aan bij de VTN aangesloten koren mogelijkheden om zich (verder) te ontwikkelen.