Update gevolgen corona-crisis

Hoe kan je koor weer gaan repeteren

Koorleden ontmoeten elkaar graag live en zingen graag samen, maar nog altijd is niet duidelijk wanneer dat zou kunnen. En als het mag zal dat in een ‘1,5m samenleving’ zijn.
Elke sector is gevraagd een protocol te maken, waarmee je weer aan de slag kan. Koornetwerk Nederland en LKCA zorgen dat zo’n protocol er komt voor de koorsector en amateurkunst. Van elk koor wordt dan gevraagd zelf te bepalen wat dat vraagt van locatie, manier van werken, enz.
Meer informatie over de voorbereiding van dit Coronaplan vind je op de website van Koornetwerk Nederland. Koornetwerk Nederland heeft bovendien een Facebook-groep “Koor & Corona”.

Gevolgen annuleren repetities en concerten

Door Corona worden koorbesturen geconfronteerd met vraagstukken waar ze niet eerder mee te maken hebben gehad, zoals:
“Hoe zit het met de kosten als we repetities of een optreden moeten afblazen?” en “Hoe doen we dat met het doorbetalen van onze dirigent en repetitor?”
Op de website van KBZON wordt hier een eerste antwoord op gegeven en wordt eventueel doorverwezen naar andere websites.
Het is nog onduidelijk wanneer koren weer kunnen repeteren. De verwachting is dat de beperkingen maar zeer geleidelijk opgeheven worden.
Samen zingen en bij elkaar komen zal in een ‘1,5 meter samenleving’ nog een hele uitdaging worden. We houden u op de hoogte.

Regelingen tegemoetkoming kosten

Annuleringen en bijbehorende kosten vallen in deze coronaperiode vaak buiten verzekeringsvoorwaarden.
Het kabinet stelt verschillende regelingen in om tegemoet te komen in de financiële schade voor bedrijven, organisaties en zzp’ers. Het is niet altijd direct duidelijk hoe (en of) verenigingen en onze dirigenten en repetitoren daar gebruik van kunnen maken. Koornetwerk Nederland, KNMO, LKCA en andere organisaties in het culturele veld doen er alles aan in het contact met de minister en OCW om de toegankelijkheid voor verenigingen, culturele organisaties en professionals te versoepelen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook koren hiervan gebruikmaken, zie hier.

BUMA komt koren tegemoet voor Coronaperiode

Er is positief nieuws vanuit de BUMA. Omdat de corona-maatregelen de sector hard treffen heeft Buma besloten om zowel muziekgebruikers als rechthebbenden tegemoet te komen. Dit betreft ook de makers en de koren in de koorsector. Buma heeft Koornetwerk Nederland geïnformeerd dat koren geen afdracht verschuldigd zijn voor Buma over de periode dat zij als gevolg van de corona-crisis niet kunnen repeteren en concerteren. Zodra er meer zicht is op de lengte van de periode waar we nu doorheen gaan, gaat Koornetwerk Nederland overleggen met Buma wat dit concreet betekent voor onze koorsector.

(bron: KBZON)