Vacatures

Toonkunst Gouda zoekt dirigent

Met bijna 100 leden speelt Toonkunst Gouda een belangrijke rol in het culturele leven van Gouda en omgeving. Het koor voert ongeveer tweemaal per jaar klassieke koorwerken uit verschillende perioden van de muziekgeschiedenis uit, samen met een professionele begeleiding en professionele solisten. Het repertoire daarvoor wordt in wekelijkse repetities ingestudeerd. Het koor streeft naar een zo hoog mogelijke zang- en uitvoeringskwaliteit.
Zie voor meer informatie de website: www.toonkunstgouda.nl
Het koor zoekt per 1 januari 2019 een dirigent (m/v).

Functie
De functie:
▪ U hebt de artistieke leiding over het koor. U leidt de repetities en de uitvoeringen en bereidt deze zorgvuldig voor.
▪ U leidt de wekelijkse koorrepetities die op dinsdagavond plaatsvinden. Enkele weken voor een concert leidt u een koordag op zaterdag, en vlak voor de uitvoering een generale repetitie tezamen met solisten en orkest.
▪ U bewaakt de kwaliteit van het koor op een professionele wijze in overeenstemming met het beleidsplan 2017. Samen met de muziekcommissie doet u ruim van tevoren voorstellen voor het, passend bij het koor, uit te voeren repertoire.
▪ U overlegt regelmatig met het bestuur over bijvoorbeeld solisten, repetitieschema’s, programmering en beleid. U leidt de driejaarlijkse stemtesten en audities van aspirant koorleden.
▪ U levert een actieve bijdrage aan het beleid en de promotie van de toonkunst in Gouda en omgeving. U streeft naar verjonging van het koor.

Profiel
Het profiel:
▪ U bent bevlogen, inspirerend en enthousiasmerend voor jonge aanwas, u hebt overwicht en kunt tijdens de repetities een ontspannen sfeer creëren met goed resultaat tot gevolg. U weet verbinding te leggen met het koor en de leden.
▪ U bent in bezit van een diploma koordirectie. Een diploma orkestdirectie – of vergelijkbaar – strekt tot aanbeveling. U hebt ervaring met stemvorming in koorverband en met dirigeren van koor, solisten en (professionele) begeleiding. U werkt nauw samen met de vaste pianobegeleider/repetitor en kunt het koor zo nodig op de piano begeleiden bij diens afwezigheid.
▪ U hebt affiniteit en ervaring met het dirigeren van muziek uit verschillende stijlperioden. U bent in staat de beperkingen van een amateurgezelschap te accepteren, maar zult tevens het koor helpen een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. U bent (didactisch) vaardig in koorscholing en stemvorming en stuurt positief kritisch aan op klankzuiverheid, uitspraak en timing.
▪ U kunt goed beoordelen waartoe Toonkunst Gouda in staat is, en dit duidelijk presenteren aan bestuur en koorleden.

Geïnteresseerd?
Mocht u belangstelling hebben voor deze functie, dan nodigen wij u van harte uit uw sollicitatie met curriculum vitae vóór 1 januari 2018 te verzenden naar de secretaris Caecilia Brand (e-mailadres secretariaat@toonkunstgouda.nl) onder vermelding van ‘Sollicitatie dirigent’, of per post naar Zinkeling 44, 2771 NZ Boskoop.

Meer informatie
Voor meer informatie over het koor en repertoire kunt u kijken op onze website www.toonkunstgouda.nl of u kunt zich wenden tot de voorzitter Erica de Wijs, e-mailadres voorzitter@toonkunstgouda.nl of telefoonnummer 0651 140 011.
Proefdirecties zullen deel uitmaken van de procedure.