Verslag digitale ledenbijeenkomst

Op 4 december 2021 had het bestuur de ambitie om weer fysiek bij elkaar te komen in Utrecht. Helaas liet de gezondheidstoestand in ons land dat niet toe en werd het toch een Zoom-bijeenkomst. Het is een hele zinvolle bijeenkomst geweest waar de leden, het bestuur en de adviescommissie van het VTN-Steunfonds met elkaar spraken over de start van dat Steunfonds en hoe de koren in het afgelopen jaar met corona zijn omgegaan. Lees hier het verslag en informeer u over de mogelijkheden van het Steunfonds.