Verslag Zoom-bijeenkomst VTN-leden in Coronatijd

Op zaterdag 20 februari jl. organiseerde het VTN-bestuur een online Zoom-bijeenkomst voor de leden van VTN. De bijeenkomst werd door 21 bestuursleden van VTN-koren bijgewoond, als speciale gast was uitgenodigd Erica Tervelde, coronamanager van Koornetwerk Nederland. Er is gesproken over wel of niet repeteren, wel of niet doorbetalen van dirigent en begeleider, zingen via Zoom, oplossingen als CO2-meting, het belang van informatievoorziening door KNN etc. Het hele verslag van de bijeenkomst kunt u hier lezen.