VTN-Activiteiten

VTN heeft het voornemen om 2020-2021 naast de ALV meer contact met de leden te onderhouden door met elkaar van gedachten te wisselen over het wel en wee van koorzaken (netwerkbijeenkomsten), informatieve bijeenkomsten (mini-conferenties) en iets bijzonders van onze ALV te maken.

Netwerkbijeenkomsten (landelijk/regionaal)

Regionale en Landelijke bijeenkomsten van VTN-leden (ontmoeten/informatie uitwisselen/contacten leggen

Conferenties

Landelijke bijeenkomsten voor leden. Lezingen/workshops.

ALV-excursies

Algemene Ledenvergadering en interessante excursies gecombineerd