VTN-Activiteiten

VTN heeft het voornemen om naast de ALV meer contact met de leden te onderhouden door met elkaar van gedachten te wisselen over het wel en wee van koorzaken (netwerkbijeenkomsten), informatieve bijeenkomsten (mini-conferenties) en iets bijzonders van onze ALV te maken.

Netwerkbijeenkomsten (landelijk/regionaal)

Regionale en Landelijke bijeenkomsten van VTN-leden (ontmoeten/informatie uitwisselen/contacten leggen.

Conferenties

Landelijke bijeenkomsten voor leden. Lezingen/workshops.

ALV-excursies

Algemene Ledenvergadering en interessante excursies gecombineerd.

Op 10 april 2021 werd i.v.m. beperkingen door Corona een online ALV gehouden.