VTN-diensten/organisatie

De dienstverlening van VTN voor haar leden bestaat uit het beantwoorden van vragen en helpen de leden naar oplossingen over alle zaken die een koor op organisatie en artistiek niveau heeft. Hieronder een aantal thema’s op organisatorisch en artistiek niveau. Het bestuur neemt uw vraag of advies in behandeling. Zonodig laat het bestuur zich bijstaan door professionele deskundigen, de zgn. VTN-adviseurs.

Hoe u een vraag aan ons kunt stellen en welke VTN-adviseurs ons helpen om uw vraag te beantwoorden? Klik dan op Adviezen op deze site.

Bestuurswerk (algemeen)

Een koor besturen is lang niet altijd gemakkelijk. Over het functioneren van bestuursleden en hun portefeuilles zijn vaak complexer dan je denkt. VTN wil daarbij behulpzaam zijn.

Conflictbemiddeling

Niet alles loopt automatisch op rolletjes. Mochten partijen in een koor of met externe betrokkenen er niet uitkomen, dan kan conflictbemiddeling een oplossing zijn.

Koor- en orkestpraktijk

Als een koor een concert gaat organiseren, heeft het verschillende aspecten te maken die met elkaar samenhangen maar niet altijd even gemakkelijk op elkaar zijn af te stemmen. Denk o.a. aan de relatie bestuur met leden en met de dirigent, subsidieaanvragen, begeleiding van solisten en locaties en de P.R. VTN helpt u door de bomen het bos te blijven zien.

Buma/Stemra

Elk muziekgezelschap, zoals een koor is wettelijk verplicht een bijdrage te betalen voor de uitvoering van composities door een BUMA/Stemra licentie af te sluiten. Bij VTN is dat automatisch geregeld en wordt in de contributie van VTN verrekend. Toch kunnen er vragen over de licentie zijn. VTN helpt u verder.

FEMU

Ook uitgevers en arrangeurs kunnen rechten ontlenen voor hun werk als hun composities niet door de koren bij een muziekhandel is gehuurd of gekocht. Koornetwerk Nederland onderhandelt mede namens VTN met de landelijk vertegenwoordiger van de uitgevers, de FEMU over de bijdrage. Een licentie is niet altijd nodig. VTN weet het antwoord.

Privacyregeling

Sinds geruime tijd is er een verplichte privacyregeling voor alle openbare organisaties van toepassing. De Europese regelgeving is wettelijk verplicht en er niet aan voldoen kan forse boetes opleveren. VTN heeft deskundigheid in huis om vragen over de privacyregeling (AVG) te beantwoorden. Bekijk hier de privacyregeling van de VTN zelf.

Sponsoring en ANBI-status

Het kan voor koren aantrekkelijk zijn om naast subsidies voor projecten te kunnen beschikken over structurele sponsoring van personen of bedrijven die de zgn. ANBI-status hebben i.v.m. fiscaal voordeel. Meer hierover weten? Vraag het VTN.

Fondsenwerving

Nederland heeft een uitgebreid netwerk van fondsen die subsidies verstrekken aan culturele instelling, zoals koren VTN-ongetwijfeld hebben ervaren bij het organiseren van concerten. Lukt het minder goed of weet een koor niet hoe dat aangepakt moet worden? VTN heeft deskundigen die hier uitgebreid ervaring mee hebben.

N.B. VTN is ontstaan uit de Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst. Nog steeds kunnen VTN-leden subsidie ontvangen uit het A.C.G. Vermeulenfonds. Lees de voorwaarden op de site van MBT (www.mbtoonkunst.nl).

P.R. Marketing

Het kost de koren steeds meer moeite de concertzalen of kerken vol te krijgen voor de concerten die zij organiseren. Een uitgekiende P.R.-campagne of marketingcampagne is een niet te onderschatten element. Meer ideeën dan een flyer of berichtje op Facebook? Neem contact op met VTN. Wellicht nieuwe inspiratie.

Vormgeving

Alle gedrukte of digitale informatie van een koor is van groot belang om het publiek en potentiële leden aan te spreken. Ontwerpen of analyseren van de website of werken aan het uiterlijk van reclame-uitingen is vaak werk van professionals. VTN analyseert op verzoek uw aanbod en helpt u zonodig verder om nog beter voor de dag te komen.

Verloning Artiesten

De meeste artiesten (solisten en instrumentalisten) die koren voor hun concerten inhuren zijn ZZP’er. Sommige artiesten werken via impresario’s of andere constructies. In dat geval is er sprake van verloning die het koor moet regelen. Door een bijzonder lidmaatschap bij de KCZB kunnen leden van VTN met korting de verloning laten regelen door het Kunstenaars Contract Bureau van de KCZB. Wel zo makkelijk!

Financiën

Elk koor wil graag de financiën op orde hebben om te kunnen repeteren, concerten te geven. Een gezond financieel beleid is nogal eens een complexe zaak en vereist verstand van zaken. VTN helpt u als de penningmeester er niet uitkomt of advies nodig heeft.

Dagvoorzitter

Ook koren of een groep van koren organiseren wel eens een bijeenkomst om de leden te brainstormen over een nieuwe beleidskoers of te discussiëren met de leden over een ingewikkeld gemeenschappelijk belang. VTN biedt haar leden de mogelijkheid om een dagvoorzitter in te huren die de bijeenkomst leidt op een onafhankelijke, sturende en analyserende manier.

Oorkonde voor jubilarissen

U kunt als koorbestuur jubilerende koorleden eren met een aardige herinnering aan hun veeljarig koorlidmaatschap. In vroeger tijden werden, vanuit de MBT, voor dat doel medailles en horloges met inscriptie beschikbaar gesteld, maar dat soort onderscheidingen zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. Wat indertijd al bleek uit de tanende belangstelling ervoor. Om koorbesturen toch de gelegenheid te bieden zo’n jubileum van een klein officieel tintje te voorzien is er een fraaie oorkonde ontwikkeld, zie dit voorbeeld. De jubilarissen worden dan verblijd met een oorkonde waarop hun naam en het gewenste jaren koorlidmaatschap naar keus vermeld staat. U kunt een mail sturen naar a.l.vangelder@planet.nl met naam van de jubilaris, het aantal jaren lidmaatschap, een korte bijpassende tekst en een scan met de handtekening van de voorzitter van het koor. U krijgt dan per mail eerst een proef toegestuurd en vervolgens, na goedkeuring, een pdf-bestand dat u zelf kunt laten printen en eventueel laten voorzien van een lijst.