VTN-steunfonds

VTN-steunfonds in werking per 1 december 2021

Vanaf 1 december 2021 kunnen koren die zijn aangesloten bij VTN een aanvraag doen voor subsidie uit het VTN-steunfonds. Dit fonds is bedoeld om een VTN-koor in de gelegenheid te stellen aan een concert meer glans of elan te geven dan bij een standaarduitvoering het geval is. Dit betekent dat het concert ook mogelijk is zonder deze extra voorziening.

Voorbeelden zijn:

  • het inhuren van een extra (dure) solist
  • het inhuren van een extra instrument en/of instrumentalist
  • het inhuren van een professionele presentator of verteller
  • het huren van een bijzondere locatie die bijzonder goed past bij het concert
  • extra belichting, decor of akoestische voorzieningen
  • het mogelijk maken van een technisch hoogwaardige live stream.

Het maximale bedrag dat per project aan een VTN-lid beschikbaar kan worden gesteld is € 1.000.

Het bestuur van VTN beslist over het toekennen van steun uit het fonds, maar VTN heeft een commissie van onafhankelijke adviseurs die de steunverzoeken van een VTN-lid beoordeelt. Deze commissie brengt een zwaarwegend advies uit waar het bestuur van VTN alleen gemotiveerd van mag afwijken.

Vanaf 1 juni 2023 gelden de volgende termijnen voor het aanvragen en de behandeling van aanvragen uit het VTN-Steunfonds.

Inleverdatum voor aanvragen uit Steunfonds Periode voor beoordeling door adviescommissie Besluit VTN-bestuur uiterlijk Uitvoering mogelijk vanaf
30 september 2023 1-20 oktober 2023 30 oktober 2023 1 februari 2024
31 januari 2024 1-20 februari 2024 28 februari 2024 1 juni 2024
31 mei 2024 1-20 juni 2024 30 juni 2024 1 oktober 2024
30 september 2024 1-20 oktober 2024 28 oktober 2024 1 februari 2025

Klik hier voor de toelichting en het reglement van het VTN-steunfonds en hier voor het digitale aanvraagformulier.