VTN-steunfonds

Bij de ALV op 15/2/2020 heeft de ALV ingestemd met het oprichten van een VTN-steunfonds. Het fonds is in het leven geroepen om koren te ondersteunen die iets extra’s aan hun concert willen toevoegen, maar daar onvoldoende budget voor hebben. Het gaat om ene beperkte bijdrage uit het fonds.

Meer weten over de opzet van het VTN-steunfonds? Open hier de informatiepagina over het VTN-steunfonds.

Door de coronacrisis wordt het aanvragen van een bijdrage uit het VTN-steunfonds voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zodra het fonds operationeel is, zal het aanvraagformulier beschikbaar zijn.