Informatie over het VTN-steunfonds

1. Doel van het VTN-steunfonds

VTN-leden betalen contributie en daar wil VTN wat meer tegenoverstellen dan alleen een betere en uitgebreidere dienstverlening. VTN wil met een steunfonds een deel van contributie aan de leden teruggeven door een steunfonds. Dit fonds is bedoeld een VTN-koor in de gelegenheid te stellen aan een concert of uitgebreider project meer ‘’glans’’ te geven dan zij van de vanuit de opzet hebben begroot.

Een bescheiden bijdrage om bijvoorbeeld een extra solist of instrument toe te voegen of om een activiteit aan het concert toe te voegen ter versterking van de betekenis van het concert. Aanvankelijk heeft de ALV van 2020 uitgesproken het VTN-steunfonds de status van een aparte stichting te geven, maar dat besluit zal na de startfase in 2020 pas in 2021 worden genomen.

2. Het beheer van het fonds

Het fonds wordt voor 2020 gevuld met een bescheiden bedrag uit de begroting van VTN en door de ALV van enig begrotingsjaar is goedgekeurd. Het beschikbare bedrag voor fonds kan dus per jaar verschillen, al naar gelang de financiële situatie van de vereniging. De beslissing voor een toekenning van een bijdrage uit het fonds wordt gevormd door een commissie van bestuur en enkele leden. De verantwoordelijkheid voor het beheer en de uitkeringen uit het fonds blijft een verantwoordelijkheid van het bestuur van VTN.

3. Voorwaarden voor toekenning

  1. het koor moet lid zijn van VTN
  2. de aanvraag moet passen in de doelstelling van het VTN-steunfonds
  3. Het aan te vragen bedrag mag niet hoger zijn dan € 1000
  4. Het bedrag dat toegekend wordt kan een gedeelte of het totaal van het aangevraagde bedrag zijn.
  5. De aanvraag moet gepaard gaan met de begroting van het concert/project zonder dat de aangevraagde subsidie van het VTN-steunfonds daarvan een onderdeel is
  6. Een aanvraag kan alleen binnen het begrotingsjaar van VTN worden gedaan.
  7. Een aanvraag voor een begrotingsjaar wordt alleen in behandeling genomen vanaf het vierde kwartaal voorafgaand aan het begrotingsjaar.

4. Verantwoorden en uitkeren

a. Aanvragen zullen in periodes van kwartalen van een jaar in behandeling worden genomen.

b. Het toekennen of afwijzing van een bijdrage uit het VTN-steunfonds zal tijdig voor aanvang van het concert/project door het bestuur worden gecommuniceerd met de aanvrager. Er is geen bezwarenprocedure over een eventuele afwijzing.

  1. Nadat het concert/project heeft plaatsgevonden dient de aanvrager digitaal een verantwoording van de besteding van de bijdrage uit het VTN-steunfonds in, voorzien van een factuur van de uitvoerder waaraan de bijdrage is besteed.
  2. Zo snel mogelijk na ontvangst van de benodigde verantwoordingsgegevens zal VTN het toegezegde bedrag uitkeren.