Over ons

Wat is Toonkunst Nederland

De Vereniging Toonkunst Nederland is in 2007 opgericht, maar de oorsprong ligt 1829 toen de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT) werd opgericht. In de twee eeuwen daarna werden in heel Nederland Toonkunstkoren opgericht waarvan vele nu nog tot deze vereniging behoren. Ook koren die niet Toonkunst in hun naam hebben kunnen lid worden. Sommige van onze koren hebben een eigen orkest, allemaal streven ze naar een hoog niveau.

Het lidmaatschap van Toonkunst Nederland

Voordelen lidmaatschap

Het lidmaatschap biedt de volgende voordelen:

  • U krijgt korting op de auteursrechten die uw koor verschuldigd is aan BumaStemra voor het uitvoeren van werken van componisten die korter dan 70 jaar zijn overleden.
  • U kunt een beroep doen op het Steunfonds wanneer u aan een uitvoering een bijzonder accent wilt toevoegen dat het programma extra aantrekkelijk maakt voor het publiek.
  • U kunt deelnemen aan de jaarlijkse Ideeëndag
    die erop gericht is uw koor te inspireren tot creatieve programmering.
  • U kunt voor bijzonder artistieke projecten en voor koorscholing een beroep doen op het Vermeulenfonds van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst
  • U kunt gebruik maken van het Toonkunst NL-dienstenpakket.
  • U bent via Toonkunst NL aangesloten bij Koornetwerk Nederland, de organisatie die de koorwereld vertegenwoordigt bij BumaStemra en bij de rijksoverheid.
  • U kunt gebruik maken van de muziekbibliotheek van de KCZB.
  • U kunt collegiaal advies en samenwerking zoeken met andere koren van Toonkunst NL. Bijvoorbeeld voor samenwerking met een koor in uw regio. Of om ervaringen uit te wisselen met projecten en concerten.

Hoe kan mijn koor lid worden?

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap? Neem dan contact op met secretaris Ate Stan via secretaris@toonkunstnederland.nl of 0655892332. U kunt ook meteen het aanmeldingsformulier invullen.

Toelatingsvoorwaarden

Het koor moet een rechtspersoon zijn, d.w.z. moet beschikken over gedeponeerde statuten en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
De formele aanvraag dient vergezeld te gaan van een kopie van de statuten. Voor jongerenmuziekgezelschappen is dit facultatief.

Contributie 2024

De contributie aan Toonkunst NL bedraagt in 2024 € 8,25 per koorlid.

Opbouw contributie:

Prijzen per koorlid2023Nieuwe tarieven
2024
Afdracht aan BumaStemra€ 3,60€ 3,79
Afdracht aan KNN€ 0,25€ 0,29
Contributie Toonkunst Nederland€ 4,15€ 4,17
Totaal te innen bedrag€ 8,00€ 8,25
Om het contributiebedrag vast te stellen vraagt VTN aan het begin van elk kalenderjaar naar het aantal koorleden per 1 januari van dat jaar.

Bestuur VTN

Samenstelling bestuur vanaf maart 2024

Het bestuur van Toonkunst Nederland. V.l.n.r. Voorzitter Pieter Maessen, algemeen bestuurslid Hanriëtte Ruigt en secretaris Ate stam.