Vereniging Toonkunst Nederland


Deze website is verouderd. In april of mei 2024 verschijnt onze nieuwe website. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met ons secretariaat via info@toonkunstnederland.nl of met onze secretaris, Ate Stam, via secretaris@toonkunstnederland.nl.

Waar staat VTN voor?

Toonkunst Nederland is vanaf 2007 een onafhankelijke koepelorganisatie voor koren in Nederland. ToonkunstNL is voortgekomen uit de Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst (MBT) . Vanuit haar zelfstandige positie is VTN een belangenorganisatie die voor alle soorten koren bestemd is, dus ook koren die niet ‘Toonkunst’ in hun naam voeren. In principe kan elk koor lid worden van VTN.

In 2020 zijn gestart met een VTN-steunfonds.

Naast tien andere koepelorganisaties voor koren in Nederland neemt VTN deel aan een platform van koepelorganisaties voor de koorwereld in Nederland, Koornetwerk Nederland (KNN). Zodoende worden onze belangen naar overheden en instanties, zoals Buma/Stemra, vertegenwoordigd door KNN.

Wat biedt VTN organisatorisch en artistiek voor uw koor?

VTN is een kleinschalige koepelorganisatie die haar leden zo direct en persoonlijk mogelijk wil benaderen. Dat doen wij door uw vragen te beantwoorden van informatieve of probleem oplossende aard.

Lid worden van Toonkunst Nederland?

Klik hier voor meer informatie.