Vereniging Toonkunst Nederland

Waar staat VTN voor?

Vereniging Toonkunst Nederland is vanaf 2007 een onafhankelijke koepelorganisatie voor koren in Nederland. VTN is voortgekomen uit de Maatschappij ter Bevordering van de Toonkunst (MBT) . Vanuit haar zelfstandige positie is VTN een belangenorganisatie die voor alle soorten koren bestemd is, dus ook koren die niet ‘Toonkunst’ in hun naam voeren. In principe kan elk koor lid worden van VTN.

Onlangs is het dienstenpakket van VTN vernieuwd en uitgebreid. Naast de diensten die VTN haar leden biedt, zijn wij in 2020 gestart met een VTN-steunfonds. Naast 10 andere koepelorganisaties voor koren in Nederland neemt VTN deel aan een platform van koepelorganisaties voor de koorwereld in Nederland, Koornetwerk Nederland (KNN). Zodoende worden onze belangen naar overheden en instanties, zoals Buma/Stemra, vertegenwoordigd door KNN.

Wat biedt VTN organisatorisch en artistiek voor uw koor?

VTN is een kleinschalige koepelorganisatie die haar leden zo direct en persoonlijk mogelijk wil benaderen. Dat doen wij door uw vragen te beantwoorden van informatieve of probleem oplossende aard. Hierbij worden wij bijgestaan door een team van professionals, de zogenaamde VTN-adviseurs. Dat varieert van het besturen van een koor tot verbetering van de kwaliteit van het koor op artistiek gebied. Zie hiervoor de pagina ‘VTN-diensten’ op deze site.

VTN-steunfonds

In 2020 heeft VTN een steunfonds opgericht: het VTN-steunfonds. Op deze pagina vindt u alle informatie over het doel van het fonds, de voorwaarden voor een aanvraag van subsidie uit het fonds, de uitkering van een toegewezen bijdrage uit het fonds en de wijze waarop de besteding van de bijdrage uit het fonds verantwoord moet worden.

Open hier de informatiepagina van het VTN-steunfonds.

Door de coronacrisis wordt het aanvragen van een bijdrage uit het VTN-steunfonds voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zodra het fonds operationeel is, zal het aanvraagformulier beschikbaar zijn.

Lid worden van VTN?

Spreekt de dienstverlening van VTN u aan of denkt u gebruik te maken van het VTN-steunfonds? Dan verwelkomen wij u graag als nieuw lid van VTN.

Download hier het aanmeldingsformulier.

Vul het volledig in en stuur het op (gescand en per email of per postNL). De contributie voor 2020 bedraagt € 7,50, bestaande uit € 3,18 voor de afdracht van de verplichte bijdrage voor Buma/Stemra en € 4,32 voor de verenigingscontributie. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Het lidmaatschap is zo geregeld!