Vereniging Toonkunst Nederland

Vereniging Toonkunst Nederland (VTN) is een belangenorganisatie voor koren. We komen voor uw koor op als dat nodig is. Maar we zijn ook adviseur, dienstverlener en organisator van activiteiten. De vereniging is nog jong en heeft een actief bestuur vol plannen.

Adviseren en scholing

Als uw koor lid is van de VTN kunt u bij ons terecht voor bijvoorbeeld kooradvies en -scholing en subsidieaanvragen.
Meer over advisering en scholing. 

Diensten

Hoe organiseer je een concert; hoe kom je in contact met een dirigent, met solisten? Wat zijn subsidiemogelijkheden voor aangesloten leden; hoe vraag je zo’n subsidie aan? Bij dergelijke vragen op organisatorisch, praktisch, artistiek en financieel gebied wijst de VTN u graag de weg. Een nieuw Dienstenpakket en Steunfonds zijn in ontwikkeling, de verwachting is dat zij in de loop van 2020 operationeel zullen zijn.
Meer over onze diensten

Activiteiten

Er is niets zo inspirerend als elkaar ontmoeten en elkaars kwaliteit en specialiteit leren kennen. Om die ontmoetingen tot stand te brengen en om kennis uit te wisselen, organiseren we allerlei activiteiten. Een uitgelezen gelegenheid is bijvoorbeeld de Jaarvergadering die we voor dit doel uitbreiden met een middagprogramma. Nu nog maar één keer per jaar, in de toekomst mogelijk vaker!
Meer over onze activiteiten

Organisatie

De VTN is een jonge, eigentijdse vereniging. Maar wel een met een oude traditie. De VTN is voortgekomen uit koepelorganisatie Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT), die in 1829 werd opgericht. Als lid van de VTN krijgt u altijd gelegenheid om uw mening te geven. U bepaalt immers uiteindelijk het beleid van de vereniging.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 leden:
Max de Boer – voorzitter
Sef Zwart – penningmeester
Anthony van Gelder – bestuurslid PR

Lid worden en contributie

Koren die lid willen worden van de VTN, kunnen dat aan het bestuur laten weten. Stuur dan een e-mail naar het secretariaat van de vereniging. Voor een lidmaatschap betaalt uw koor contributie per koorlid, plus een bedrag voor de BUMA-heffing.
Meer over lid worden en contributie