Vereniging Toonkunst Nederland


Waar staat VTN voor?

Vereniging Toonkunst Nederland is vanaf 2007 een onafhankelijke koepelorganisatie voor koren in Nederland. VTN is voortgekomen uit de Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst (MBT) . Vanuit haar zelfstandige positie is VTN een belangenorganisatie die voor alle soorten koren bestemd is, dus ook koren die niet ‘Toonkunst’ in hun naam voeren. In principe kan elk koor lid worden van VTN.

Onlangs is het dienstenpakket van VTN vernieuwd en uitgebreid. Naast de diensten die VTN haar leden biedt, zijn wij in 2020 gestart met een VTN-steunfonds. Naast 10 andere koepelorganisaties voor koren in Nederland neemt VTN deel aan een platform van koepelorganisaties voor de koorwereld in Nederland, Koornetwerk Nederland (KNN). Zodoende worden onze belangen naar overheden en instanties, zoals Buma/Stemra, vertegenwoordigd door KNN.

Wat biedt VTN organisatorisch en artistiek voor uw koor?

VTN is een kleinschalige koepelorganisatie die haar leden zo direct en persoonlijk mogelijk wil benaderen. Dat doen wij door uw vragen te beantwoorden van informatieve of probleem oplossende aard. Hierbij worden wij bijgestaan door een team van professionals, de zogenaamde VTN-adviseurs. Dat varieert van het besturen van een koor tot verbetering van de kwaliteit van het koor op artistiek gebied. Zie hiervoor de pagina ‘VTN-diensten’ op deze site.

Lid worden van VTN?

Klik hier voor meer informatie.