Diensten

Adviesdiensten

Toonkunst NL kan haar leden op verschillende gebieden ondersteunen met adviezen en faciliteiten. Toonkunst NL beschikt daartoe over een netwerk van adviseurs en contacten. Als u hier een beroep op wilt doen, neemt u contact op met de secretaris van Toonkunst NL, Ate Stam, via secretaris@toonkunstnederland.nl of 06-5589 2332.

De adviesverzoeken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op

  • sociale veiligheid en vertrouwenspersoon (binnenkort meer hierover op deze pagina).
  • bestuurlijke zaken, conflictbemiddeling
  • communicatie en public relations
  • financiën
  • gespreksleiding.

Fondsenwerving en sponsoring

  • U kunt een beroep doen op het Toonkunst NL-Steunfonds wanneer u aan een uitvoering een bijzonder accent wilt toevoegen dat het programma extra aantrekkelijk maakt voor het publiek.
  • U kunt voor bijzonder artistieke projecten en voor koorscholing een beroep doen op het Vermeulenfonds van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst

Oorkonde voor jubilarissen

U kunt jubilerende koorleden eren met een herinnering aan hun veeljarig koorlidmaatschap. Hiertoe heeft Toonkunst NL een oorkonde laten maken. Het oude model wordt nu aangepast aan onze nieuwe huisstijl. De jubilaris wordt verrast met fraai bewijs waarop naam en eventueel andere relevante gegevens staan vermeld.

Bij een jubileum kunt u ook een oorkonde voor uw koor aanvragen.

U kunt een mail sturen naar secretaris@toonkunstnederland.nl met naam van de jubilaris, het aantal jaren lidmaatschap, een korte bijpassende tekst en een scan met de handtekening van de voorzitter van het koor. U krijgt dan per mail eerst een proef toegestuurd en vervolgens, na goedkeuring, een pdf-bestand dat u zelf kunt laten printen en eventueel laten voorzien van een lijst.

Diensten van Koornetwerk Nederland (KNN)

Als lid van Toonkunst NL is uw koor ook aangesloten bij Koornetwerk Nederland (KNN), dat is een dienstverlenende organisatie.

Op de website van KNN vindt u informatie over onder meer:

Verloning artiesten

De meeste artiesten (solisten en instrumentalisten) die koren voor hun concerten inhuren zijn zzp’er. Sommigen werken via impresario’s of andere constructies. In dat geval is er sprake van verloning die het koor moet regelen. Wanneer een Toonkunst NL-lid tevens een ‘bijzonder lidmaatschap’ heeft bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB) kan dit koor met korting de verloning laten regelen door het Kunstenaars Contract Bureau van de KCZB.